หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
บุคลากร
 
 
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลระหาน
โทร : 085-037-9268
 
สำนักปลัด
 
นางสาวสุุณิสา อินทร์โพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0872035230


นางวิมลมาลย์ ศักดิ์บูรณาเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0816804895


จ่าเอกสราวุฒิ ภูฆัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0845970212


นางสาวอรยา แรงเขตการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0823082785


นางสาวภิตินันทน์ ตันติวัฒนาสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 094-9262405


นางสาวชฏาณัฐภัทร ลาวโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-3072887


นางสาวดวงกลม ทิพรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 084-5779262