หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

 
บุคลากร
 
 

นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลระหาน
 
สำนักปลัด
 
นายสุวิทย์ ภาษี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายจิรัฏฐ์ ยังสุข
นิติกรชำนาญการ


นางสาวรัตนาพร โคตรศรี
นักบริหารงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาวสุภาพร ครุฑคีรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายเสกสรรค์ แสงประเสริฐ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายรณชัย ช่อชั้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ