หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลระหาน
โทร : 085-037-9268
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุวิทย์ ภาษี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-7342476


นายอิทธิศักดิ์ ตุลาบดี
ผุ้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-7367737


นางศุภมาส จันทร์ศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 083-4123922


นายธนานพ ตุ้ยโชติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
โทร : 090-2022576