หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายภิโญ ดุกหลิ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลระหาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุวิทย์ ภาษี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอิทธิศักดิ์ ตุลาบดี
ผุ้อำนวยการกองช่าง


นางศุภมาส จันทร์ศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธนานพ ตุ้ยโชติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม