หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลระหาน
โทร : 085-037-9268
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุุณิสา อินทร์โพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอิทธิศักดิ์ ตุลาบดี
ผุ้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-7367737


นางสาวรจนา นันตะวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 097-3306994


นายธนานพ ตุ้ยโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศุึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 090-2022576