หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
   1      2      3      4     (5)