หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลระหาน รอบ 12 เดือน [ 23 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
กฎบัตรตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการและนโยบายบริหารความเสี่ยง 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การรายงานติดตามประเมินควบคุมภายในประจำปี [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการและนโยบายบริหารความเสี่ยง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของเทศบาล [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
   1      2      3     (4)     5