หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปี 2565 -2567 [ 14 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
แผนตรวจสอบภายในประจำปี 2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
กฎบัตรตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 138  
 
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลระหาน รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 102  
 
โครงการอบรมให้ความรู้หลักธรรมาภิบาลและความรู้เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
   1      2     (3)     4      5