หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายผู้ตรวจสอบภายใน2566 [ 8 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
กรอบคุณธรรมตรวจสอบภายใน2566 [ 8 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ทบทวนกฎบัตรตรวจสอบภายใน2566 [ 8 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลระหาน รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี2564 [ 21 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 146  
 
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 103  
 
มาตรการการใช้งายประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อพัฒนา คุณภาพการดำเินงาน [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2      3      4      5