หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลระหาน รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
โครงการอบรมให้ความรู้หลักธรรมาภิบาลและความรู้เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลระหาน รอบ 12 เดือน [ 23 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA. 2563) [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2