หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 66-70 [ 6 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลระหาน ในระบบ e - PlanNacc [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
1.รายงานผลดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลระหานประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลระหานประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต2565 เทศบาลตำบลระหาน [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)     2