หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลระหาน ในระบบ e - PlanNacc [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
โครงการอบรมให้ความรู้หลักธรรมาภิบาลและความรู้เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลระหาน [ 23 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ เทศบาลตำบลระหาน [ 10 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)