หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลระหาน ในระบบ e - PlanNacc [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
1.รายงานผลดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลระหานประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลระหานประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต2565 เทศบาลตำบลระหาน [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานสรุปผลดำเนินงานร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ไตมาส 1 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลระหาน ในระบบ e - PlanNacc [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)     2