หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญในชุมชน
 
 

ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 3 ) [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แบบรายงานการใช้งานเสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศการจัดทำรายงายงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (1 มิถุนายน 2563) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศการจัดทำรายงายงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 (5 พฤษภาคม 2563) [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563(ไตรมาสที่2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (14 เม.ย. 2563) [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2562 (08 เม.ย. 2563) [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศการจัดทำรายงายงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 (1 เมษายน 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศการจัดทำรายงายงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (5 มีนาคม 2563) [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 (04 ก.พ. 2563) [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานนะทางการเงินประจำไตรมาสที่ 1 (03 ม.ค. 2563) [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2