หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   📣ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  30 ก.ย. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงสีนิธิไรซ์ ได้มอบข้าวสาร จำนวน 70 ถัง ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพช  28 ก.ย. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขุดลอกร่องน้ำ บริเวนประปาหมุ่ที่ 9 ตำบลระหาน เพื่อระบายน้ำท่วมขังบริเวณประปาม.9 บ้านใหม่คลองม่วง  27 ก.ย. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.19-008 สายเลียบคลองทุ่งสนุ่นด้านตะวันออกฝั่งขวา หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสนุ่นใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  23 ก.ย. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห้สทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.19-012 สายข้างโรงพยาบาลบึงสามัคคี กพ 1074 - คลองกระบวยทองหมู่ที่ 7 บ้านพงษ์ทองคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  23 ก.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห้สทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.19-012 สายข้างโรงพยาบาลบึงสามัคคี กพ 1074 - คลองกระบวยทองหมู่ที่ 7 บ้านพงษ์ทองคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  21 ก.ย. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.19-008 สายเลียบคลองทุ่งสนุ่นด้านตะวันออกฝั่งขวา หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสนุ่นใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  21 ก.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงพื้นที่สำรวจคลองบุ่งคล้า ม.1 ตำบลระหาน และคลองทุ่งสนุ่นเหนือ ม.8 ตำบลระหาน เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาลตำบลระหาน ประจำปี 2565  5 ก.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำรวจพื้นที่ เจาะบ่อประปา หมู่ 7 เพื่อออกใบอนุญาตเจาะบ่อ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปี 2565  25 ส.ค. 2565 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมพิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร   22 ก.ค. 2565 33
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12