หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 


 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลระหาน ไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการ จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลระหาน ประจำปีงบประมาณ 2566  
 

เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลระหาน ไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการ จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลระหาน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 168,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลระหาน จำนวน 28 ราย เพื่อให้กองทุนฯ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจัดสรรงบประมาณต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 เม.ย. 2566 เวลา 15.40 น. โดย คุณ เสกสรรค์ แสงประเสริฐ

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X