หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ จากแขวงทางหลวงกำแพงเพชร เรื่อง พระราชบัญญัติทางหลวง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เนื่องจากปัจจุบันมีการรุกล้ำเขตทางหลวงโดยติดป้าย  ก่อสร้างร้านค้า  แผงลอย  ที่อยู่อาศัย  การติดตั้้งสาธารณูปโภคต่างๆ  การก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง ฯลฯ  เข้ามาในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต  ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีผลกระทบในการเดินทางของประชาชน  กีดขวางการจราจร  ผู้ค้าและผู้ซื้อสินค้าเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุ  อีกทั้งการรุกล้ำเขตทางหลวงเป็นการกระทำผิดตาม  พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติทางหลวง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2549  โดยเฉพาะ  ส่วนที่  2  การควบคุม  การรักษา  การขยายและสงวนเขตทางหลวง  หมวด 1  การควบคุมทางหลวง  หน้า 8 - หน้า 14  เพื่อสร้างเค้าเข้าใจในการดำเนินการต่างๆ ในเขตทางหลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา 14.18 น. โดย คุณ เสกสรรค์ แสงประเสริฐ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X