หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระหาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 


 
การประชุม สภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน เทศบาลตำบลระหาน  
 

เทศบาลตำบลระหานได้จักการประชุม สภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน เทศบาลตำบลระหาน
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ญัตติการขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน สังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม กรณีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น) กองการศึกษา
4.2 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัดเทศบาล) ญัตติการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง,สำนักปลัดเทศบาล)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2566 เวลา 13.42 น. โดย คุณ อิศรา ฟักฟูม

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X