หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระหาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  
 

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลระหาน ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี)
-ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วาระที่ 2, วาระที่ 3 ) สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่
5.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (กองช่าง)
5.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัดเทศบาล)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2566 เวลา 12.44 น. โดย คุณ อิศรา ฟักฟูม

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X