หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระหาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  
 

เทศบาลตำบลระหาน ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ.2566
วันจันทร์ ที่ 19  มิถุนายน  2566  เวลา  10.00  น.
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลดำบลระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2566

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 การขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่6 มิถุนายน 2566

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล)
-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติตตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท
4.2 ญัตติขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1 โครงการ (กองช่าง)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีด สายบ้านนายสำรวย หู้เต็ม หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสนุ่น งบประมาณ 148,500 บาท
4.3 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (กองช่าง)
- โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า จำนวน 1 คัน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2566 เวลา 14.15 น. โดย คุณ เสกสรรค์ แสงประเสริฐ

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X