หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลระหาน นำโดย นายชาญ หน่อสุริวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลระหาน ผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลระหาน รองประธานสภาเทศบาลตำบลระหาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลระหาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ได้ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน เพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. การพิจารณาระเบียบสภาเทศบาลตำบลระหานว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565  2.พิจารณาการโอนในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์สำนักงาน 3.พิจารณาการโอนในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และ 4.พิจารณาการโอนในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 14.20 น. โดย คุณ เสกสรรค์ แสงประเสริฐ

ผู้เข้าชม 170 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X