หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแปรญัตติร่างทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566  
 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแปรญัตติร่างทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แล้วเสร็จ โดยที่ประชุมสภาทศบาลฯ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 18.30 น. – 16.30 น. ในแต่ละวัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน นั้น ปรากฎว่า ไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอ เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวเสนอต่อประธานเทศบาลตำบลระหาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน พิจารณาในวาระต่อไป จึงขอ ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลระหาน คับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2565 เวลา 15.06 น. โดย เทศบาลตำบลระหาน

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X