หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาคำเสนอคำแปรญัตติ  
 

วันที่  20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลระหาน โดย คณะกรรมการแปรญัติพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่างประจำปี 2565 กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาคำเสนอคำแปรญัตติ ซึ่ง คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว มีมติเห็นชอบ กับร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่างประจำปี 2565 ตามที่คณะผู้บริหารเป็นผู้เสนอ และขอยืนตามร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยไม่ขอแปรญัตติแต่อย่างใด

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 14.43 น. โดย เทศบาลตำบลระหาน

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X