หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 

 
เทศบาลตำบลระหาน ได้เปิดวาระประชุมสภาเทศบาลตำบลระหานครั้งแรก  
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลระหาน ได้เปิดวาระประชุมสภาเทศบาลตำบลระหานครั้งแรก โดยมี นายสุรพล ระลอก นายอำเภอบึงสามัคคี กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน และปลัดเทศบาลตำบลระหาน  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลระหานชั่วคราว ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ฯ ให้ทราบ และเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลระหานที่มีอายุสูงสุด เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลระหานชั่วคราว และนำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลระหาน ปฏิธานตนว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณรจักรไทย ทั้งจะซื่ิอสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลระหาน คือ นายเสนาะ  พันคง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลระหาน  คือ นายไชยยา ทองดอนเถื่อน และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลระหาน คือ นายจิรัฏฐ์  ยังสุข โดยมีนายอำเภอบึงสามัคคีลงนามคำสั่งแต่งตั้งประธานสถาเทศบาลตำบลระหาน ตามมติสภาเทศบาลตำบลระหาน โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลระหาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลระหาน ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลระหานครั้งแรก โดยพร้อมเพียงกัน และปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกับท่านนายอำเภอบึงสามัคคี
ประชาสัมพันธ์ กิจการสภาเทศบาลตำบลระหาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 10.06 น. โดย คุณ เสกสรรค์ แสงประเสริฐ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X