หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 


 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566  
 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลระหาน โดย นายชาญ หน่อสุริวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลระหาน ได้เป็นประธาน ในการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (กิจกรรมที่ 1 การดูแลสุขภาพ และการป้องกันจากโรคไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลระหาน และผู้สูงอายุจำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในการจัดการปัจจัยเสี่ยงเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อ  และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยได้รับความรู้ วิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1.นายวิษณุ ภู่ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี 2. นายวิวัฒน์ แสงพุ่ม ตำแหน่ง ครู กศน ตำบลบึงสามัคคีและ 3.นายสมควร พันผา ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามัคคี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2566 เวลา 15.55 น. โดย คุณ เสกสรรค์ แสงประเสริฐ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X