หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 


 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลระหาน ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายชาญ หน่อสุริวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลระหาน เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯ และมีนายปริญญา ทรัพย์เย็น รองนายกเทศมนตรีตำบลระหาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลระหาน ผู้นำชุมชนตำบลระหาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ระหว่าง เทศบาลตำบลระหาน กับกำนันตำบลระหาน และผู้ใหญ่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมที่กล่าวมาดังกล่าว จำนวน 40 คน โดยได้รับความรู้ทางด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรม อื่นๆ จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ 1. นายวิษณุ ภู่ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นายวิวัฒน์ แสงพุ่ม ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบลระหาน และ 3. นายสมควร พันผา ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร จากศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามัคคี จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม จึงขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ เป็นอย่างมาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2566 เวลา 16.23 น. โดย คุณ เสกสรรค์ แสงประเสริฐ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X