หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 


 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร  
 

วันที่ 17 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลระหาน โดย นายชาญ หน่อสุริวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลระหาน พร้อมด้วย นายปริญญา ทรัพย์เย็น รองนายกเทศมนตรีตำบลระหาน ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้บันทึกความร่วมมือ กับอำเภอบึงสามัคคี โดยท่านสุรพล ระลอก และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล อำเภอบึงสามัคคี ดร.ยุเวช ทองนวม (ครูเชี่ยวชาญ) หมู่ที่ 1 ตำบลระหาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2566 เวลา 13.43 น. โดย คุณ เสกสรรค์ แสงประเสริฐ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X