หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 


 
โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคถูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำรงไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์  
 

เทศบาลตำบลระหาน โดย นายชาญ หน่อสุริวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลระหาน ได้มอบหมายให้งาน ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคถูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำรงไทย& เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก และเยาวชน และประชาชนต่อไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติไทย

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ย. 2565 เวลา 11.15 น. โดย คุณ เสกสรรค์ แสงประเสริฐ

ผู้เข้าชม 1 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X