หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 


 
โครงการจัดการขยะของเทศบาลตำบลระหาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลระหาน โดยการนำของ นายชาญ  หน่อสุริวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลระหาน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลระหาน ข้าราชการ  ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลระหาน ตามโครงการจัดการขยะของเทศบาลตำบลระหาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อชี้แจง แผนปฏิบัติการมูลฝอยชุมชน “ จังหวัดสะอาด”  จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2565  และเพื่อส่งเสริมการกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลระหาน  ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตำบลระหาน  ประจำปี 2565   ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยคณะทำงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ตำบลระหาน/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามัคคี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10/ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลระหาน, ประธานชมรม อสม. หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10, ผู้อำนวยการกองทุกกอง   พร้อมนี้ ได้เชิญชวนคณะทำงาน เป็นต้นแบบในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน  เพื่อให้เกิดการ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์จากต้นทาง  และเป็นไปตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการมูลฝอยชุมชน “ จังหวัดสะอาด” ปี 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2565 เวลา 15.00 น. โดย เทศบาลตำบลระหาน

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X