หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 


 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายชาญ  หน่อสุริวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลระหาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลระหาน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมระหานรังสรรค์  โดยมีวิทยากร นายวีรศักดิ์ หงษ์ทอง ปศุสัตว์อำเภอบึงสามัคคี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขและแมว   ที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ทำให้ให้สุนัข  และแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้งพื้นที่ อันจะส่งผลให้ตำบลระหานของเรา เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าน อยู่ในระหว่างการจัดซื้อ ซึ่งอาจมีความล่าช้าเนื่องจากการขนส่งจากต่างประเทศ ดังนั้น หากวัคซีนจัดส่งแล้ว จักดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้นำสุนัขและแมว เข้ารับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า กับอาสาปศุสัตว์ในหมู่บ้าน และพร้อมมอบเสื้อให้ TO BE NUMBER ONE กับ อสม.ตำบลระหาน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 16.03 น. โดย เทศบาลตำบลระหาน

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X