หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 

 
มอบสิ่งของพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลระหาน ประจำปี 2564  
 

วันที่ 5 มกราคม 2564  เทศบาลตำบลระหาน โดย นายภิญโญ ดุกหลิ่ม ปลัดเทศบาลตำบลระหาน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลระหาน ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครบริบาล (อสบ.) อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส. หรือ CG)  มอบสิ่งของพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลระหาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19  
โดยผลการดำเนินการผ่านไปเรียบร้อยด้วยดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2564 เวลา 15.17 น. โดย เทศบาลตำบลระหาน

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X