หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำระบบตรวจสอบยังการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้จัดทำระบบตรวจสอบยังการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลผังเมืองทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  และ แอปพลิเคชั่น Application  Landuse  Plan ทั้งระบบปฎิบัติการ  Android และ iso  ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้น  ตรวจสอบข้อมูลแผนผัง  และรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองในพื้นที่ได้  รวมทั้งช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง  LINE  Official Account ของกรมโยธาธิการและผังเมืองชื่อ DPT Infomation เพื่อยกระดับงานบริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 11.16 น. โดย คุณ เสกสรรค์ แสงประเสริฐ

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X