หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 

 
สภากาชาดไทย ได้จัดทำ QR Code แอปพลิเคชั่น พ้นภัย  
 

สภากาชาดไทย  ได้จัดทำ QR Code แอปพลิเคชั่น  พ้นภัย  เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมรณรงค์การกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแจ้งภัย  และร้องขอความช่วยเหลือของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ  และสามารถบริหารจัดการสาธารณภัย  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันได้อย่างทันต่อสถานการณ์ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 10.40 น. โดย คุณ เสกสรรค์ แสงประเสริฐ

ผู้เข้าชม 4 ท่าน