หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สมาชิกสภา
 
 
นายสมควร ชัยพริ้ง
ประธานสภาเทศบาล
 
นายธงชัย วิเชฏฐะพงษ์
รองประธานสภาเทศบาล
นายจิรัฏฐ์ ยังสุข
เลขานุการสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภา
 


นายสงวน พันผา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายอุเทน จันทคัด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายกิตติวัฒน์ แสวงเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นางสาวพัชญ์นัน หน่อสุริวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายคำรณ แก่นกสิกรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นายสถาพร วายุภาพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2