หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระหาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.rahan.go.th/home https://www.rahan.go.th/orgcha... 1. เข้าเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลระหาน ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน   เลือกโครงสร้างองค์กร จะปรากฎตาม URL ที่ 2
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.rahan.go.th/home https://www.rahan.go.th/board.... https://www.rahan.go.th/staff.... 1. เข้าเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลระหาน ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู บุคลากร  เลือกคณะผู้บริการ จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. เลือกเมนู บุคลากร  เลือกหัวหน้าส่วนราชการ จะปรากฎตาม URL ที่ 3
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.rahan.go.th/home https://www.rahan.go.th/projec... https://www.rahan.go.th/projec... https://www.rahan.go.th/projec... 1. เข้าเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลระหาน ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน  อำนาจหน้าที่  จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. เลือกหัวข้อ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล จะปรากฎตาม URL ที่ 3
4. เลือกหัวข้อ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล จะปรากฎตาม URL ที่ 4
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.rahan.go.th/home https://www.rahan.go.th/projec... https://www.rahan.go.th/dnm_fi... https://www.rahan.go.th/dnm_fi... 1. เข้าเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลระหาน ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู แผนงาน  เลือกแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. เลือกหน้าที่ 2 เลือกหัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 จะปรากฎตาม URL ที่ 3
4. เลือกหน้าที่ 1 เลือกหัวข้อแผนดำเนินงานประจำปี 2566 จะปรากฎตาม URL ที่ 4
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.rahan.go.th/home https://www.rahan.go.th/contac... 1. เข้าเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลระหาน ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน เลือกติอต่อ  จะปรากฎตาม URL ที่ 2
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.rahan.go.th/home https://www.rahan.go.th/projec... https://www.rahan.go.th/law.ph... 1. เข้าเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลระหาน ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ระเบียบ เลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. เลือกเมนู ระเบียบ เลือกพรบ./พรก.  จะปรากฎตาม URL ที่ 3
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.rahan.go.th/home https://www.rahan.go.th/news_o... https://www.rahan.go.th/news_a... 1. เข้าเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลระหาน ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เลือกข่าวประชาสัมพันธ์  จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. เลือกเมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เลือกกิจกรรม  จะปรากฎตาม URL ที่ 3
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.rahan.go.th/home https://www.rahan.go.th/webboa... https://www.rahan.go.th/webboa... 1. เข้าเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลระหาน ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู บริการประชาชน เลือกกระดานสนทนา  จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. เลือก สร้างกระทู้  จะปรากฎตาม URL ที่ 3
o9 Social Network https://www.rahan.go.th/home https://www.facebook.com/profi... 1. เข้าเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลระหาน ตาม URL ที่ 1
2. เลือก icon facebook เทศบาลตำบลระหาน อยู่ด้านขวาบนหน้าจอหลัก คลิกที่ Facebook เทศบาลตำบลระหาน  จะปรากฎตาม URL ที่ 2
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.rahan.go.th/home https://www.rahan.go.th/projec... https://www.rahan.go.th/projec... 1. เข้าเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลระหาน ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู บริหารบุคคล เลือก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. เลือก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะปรากฎตาม URL ที่ 3
 
  (1)     2      3      4      5