หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระหาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เทศบาลตำบลระหาน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 ต่อมา
ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551
ที่ตั้ง
 
เทศบาลตำบลระหาน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบึงสามัคคี
ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร รวมระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ 50.3152 ตาราง
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,322 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,591คน คิดเป็นร้อยละ 49.04

หญิง จำนวน 3,731 คน คิดเป็นร้อยละ 50.96
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,444 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 145.52 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
 
ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลเทพนิมิต
อำเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกำแพงเพชร
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ตำบลหนองตางู
อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านดงเย็น 371 409 780 358
2 บ้านกระบวยทอง 256 234 490 221
3 บ้านทุ่งสนุ่นใต้ 510 526 1,036 478
4 บ้านทุ่งสนุ่น 583 630 1,213 693
5 บ้านคอปล้อง 203 174 377 174
6 บ้านหนองจิก 323 280 603 296
7 บ้านพงษ์ทองคำ 563 619 1,182 471
8 บ้านทุ่งสนุ่นเหนือ 220 231 451 198
9 บ้านใหม่คลองม่วง 296 318 614 293
10 บ้านคลองเจริญสุขพัฒนา 266 310 576 262
  รวม 3,591 3,731 7,322 3,444