หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมารถแม็คโครขุดฝังกลบท่อประปาหมู่ที่ ๗ บ้านพงษ์ทองคำ และหมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองเจริญสุขพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กธ ๖๓๖๖ กำแพงเพชร เลขคุมครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาเป่าล้างท่อประปา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสนุ่น ระยะทาง 200 เมตรๆละ75 บาท เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๗๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลระหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานทั่วไปและงานธุรการ ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลระหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาสวนสนุก สไลเดอร์และสปริงบอร์ด จำนวน 1 ชุดๆละ 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 73