หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะเทศบาลตำบลระหาน ระยะที่ ๒ บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ ๕ บ้านคอปล้อง ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ สก. และธงราวเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดซุ้มประดับผ้าติดป้ายประดับไฟโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะ เทศบาลตำบลระหาน ระยะที่ ๒ บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ ๕ บ้านคอปล้อง ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้น) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ กองคลัง เทศบาลตำบลระหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนายสมคิด อ่อนแล ถึงคลองกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งสนุ่นใต้ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนน สายบ้านนางจำปา พลเดช หมู่ที่ ๗ บ้านพงษ์ทองคำ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 65