หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๖๘๒๒ กำแพงเพชร เลขคุมครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ตำบลระหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 จ้างเหมาจัดทำกระทงใหญ่บริเวรงานพร้อมไฟประดับขนาดความกว้างของกระทงเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 เมตร จำนวน 6 จุดๆละ4,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ตำบลระหาน - อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน บพ๔๙๔๖ กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 5 บ้านคอปล้อง ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 5 บ้านคอปล้อง ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ตำบลระหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 70